КОНКУРСНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВи

Сайт конкурсних тестових завдань призначений абітурієнтів, які складатимуть вступний іспит з англійської мови як основної фахової дисципліни (спеціальність «Англійська мова та література») або однієї з профілюючих дисциплін.

Сайт складається з 11 розділів, що включають тестові завдання різних рівнів складності з англійської мови.

Мета публікації — надати абітурієнту можливість ознайомитись , зі структурою тестових завдань з граматики, лексики та читання і до помогти послідовно повторити весь матеріал шкільного курсу при підготовці до складання вступних випробувань з англійської мови. Завдання підібрані і складені з урахуванням загального обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь випускників загальноосвітніх шкіл України, передбачених шкільною програмою, Державним освітнім стандартом з іноземнії мови та Програмою з іноземної мови для вступників до вищих навчальних закладів.

Представлений набір багаторівневих тестових завдань уможливлює визначення ступеня й міцності засвоєння знань з основних розділів морфології та синтаксису сучасної англійської мови, а також лексики розмовного характеру. Особлива увага зосереджена на перевірці граматичних аспектів мови, сформованості лексичного запасу, рівня розуміння тексту та потенційних здібностей до мовної здогадки. Крім володіння лексикою, що входить у програму лінгвістичної та соціщкультурної компетенції, абітурієнт повинен розуміти текст, який містить до 7% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на основі знання словотвірних елементів, подібності між лексичними та граматичними явищами у рідній та іноземній мовах, а також: контексту.

29.05.2009 Головна Комментарии отключены admin

Latest Comments

  • N/A